Shalom, wij zijn  Bert en Bianca Vlasman. 

Wij willen u welkom heten bij het Hart van GOD.

Wij zijn beide wedergeboren christenen, die toegewijd zijn de liefde van Vader God te delen met iedereen die verloren dreigen te gaan.

Wij geloven in redding, bekering, bevrijding, genezing en verlossing 

Wij geloven dat dit is volbracht toen de Here Jezus de Messias voor ons aan het kruis hing en dat daardoor de weg vrij is tot GOD.

Johannes 14:6 Jezus zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. De enige weg tot God.

Wij geloven dat de Here Jezus is opgestaan uit de dood en dat daardoor de dood is overwonnen.

Wij geloven dat we eeuwig leven hebben ontvangen door wat de Here Jezus voor ons heeft gedaan.

Johannes 3:16  Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn eniggeboren Zoon, Jezus, gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

Wij geloven dat er één God is, die zich openbaart als de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.