De 1ste en de 3de Shabbat (zaterdag) van de maand is er vanaf 14 uur een samenkomst.


Hart van God

Vinkeweg 1

2223 JL Katwijk


Uitleg samenkomsten:

We geloven gerechtvaardigd te worden uit genade, alleen door geloof in Jezus Christus (de Messias) en niet door het houden van de Wet. Dit betekent niet dat we wetteloos leven, want de wet van Jezus stijgt de Wet van het Oude testament ver te boven.

“Wat is het dan, broeders? Wanneer gij samenkomt, een ieder van u, heeft hij een psalm, heeft hij een leer, heeft hij een taal, heeft hij een openbaring, heeft hij een uitlegging; laat alle dingen geschieden tot opbouw” (1Kor.14:26; Ef.4:29)

We willen de nadruk op het laatste stuk van het vers leggen : eerst tot Eer van God, maar ook tot opbouw! Omdat we samen willen komen zonder vaste structuren, zal dit wel even wennen voor je zijn, want de meesten zijn, soms jarenlang, volgens een vast patroon samengekomen. B.v. groet, zingen, collecte, preek, gebed, zegen of iets dergelijks . Samenkomsten of kerken waar nauwelijks inbreng mogelijk is.

Omdat we willen samenkomen zoals de Bijbel voorschrijft is het eenvoudigste om te zeggen: We komen samen zoals de Bijbel het voorschrijft, maar ondanks dat vrijwel alle gelovigen dit zullen beamen, zitten we in de praktijk met vele verschillende kerken/samenkomsten. Om discussie te voorkomen noemen we daarom enkele regels.

De enige reden om met elkaar regels af te spreken (uiteraard gebaseerd op de Bijbel) zoals al is gezegd, is om te voorkomen dat er discussie ontstaat. Het is goed om de Heilige Geest onze samenkomst te laten leiden en alles wat gebeurt moet getoetst worden aan de Bijbel (ITess.5:22), Die altijd het laatste woord heeft.

Bekering ( Jezus aannemen) wordt gevolgd door de doop door onderdompeling (Hand.2:38). We belijden de doop in de Heilige Geest, die vaak gepaard gaat met “tongentaal” en/of het groot maken van God. (Hand. 10:45 en 11:15,16 en 19:6)

We willen de Bijbelse feesten vieren op de Bijbelse tijden, in de wetenschap dat ze allemaal vervuld zijn/worden in JEZUS. Als rustdag vieren we de sabbat (zaterdag of 7e dag van de week) (Gen. 2:2,3) die is door God ingesteld en nooit afgeschaft.

Binnen de (wereldwijde) gemeente zijn bedieningen: God heeft de mensen een verschillende plaats toegewezen in de gemeente: ten eerste zijn er apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraren; vervolgens mensen die wonderen kunnen doen of die de gave hebben om zieken te genezen; er zijn anderen die hulpverlenen, weer anderen die leiding geven, en mensen die spreken in vreemde klanken. (I Kor.12:28). Ook herders en evangelisten worden genoemd. (Ef.4:11).

In de samenkomst willen we met elkaar zingen (Kol.3:16), danken (Ef. 5:19), bidden (Ef. 6:18; I Tess. 5:17)) en delen/bemoedigen (Kol.3:16). 

Kinderen zijn welkom in de samenkomst, zodat ze van kleins af aan meebeleven wie Jezus voor ons is en wat ons samenbindt.

We willen sociale contacten bevorderen (Rom.12:13-18) in deze steeds individualistischer wordende maatschappij, wat ook in de samenkomsten doordringt.

Inloop is vanaf 13.30 en we beginnen 14.00 met elkaar te zingen, te bidden, getuigenissen te delen en een Bijbelstudie.


Om ca. 17.00 uur (afhankelijk van wat er allemaal gebeurt) eten we dan wat met elkaar. U bent welkom om ook wat lekkers mee te nemen(liever geen vlees zodat iedereen mee kan eten). Tijdens het eten houden we fellowship.


De samenkomst eindigen we om 19.00 uur.Maar iedereen die onze samenkomst bezoekt, mag wat delen over wat JEZUS in zijn of haar leven doet of geeft, tot opbouw van elkaar!

Deel deze pagina