Stoppen met fb

Vandaag( Vrijdag 25-02-2022)  voelde ik (Bianca) me verdrietig nadat ik voor de zoveeltste keer zag hoe christen met elkaar twisten op FB en elkaar door het slijk heen haalde. Ik voeg aan onze Vader God om Bert van fb af te halen. Ik schat in een paar uur daarna nadat hij terug kwam van zijn werk zonder dat ik mijn verdriet met Bert had besproken zegt hij ineens:"ik ga stoppen met fb". Er ontsprong een enorme vreugde in mijn hart en ik dankte Vader God voor het verhoren van mijn gebed. God had tot Bert gesproken opweg naar een klus i.v.m. FB. Het waren deze woorden die God tot hem sprak:"Raak het onreine niet aan, trek weg uit Babylon". God is goed en Zijn trouw in tot in eeuwigheid. Amen!!!